Polska firma w Niemczech

0
2169

Przedsiębiorcy, którzy pragną rozszerzyć swoją działalność poza granice Polski, z pewnością zadadzą sobie w którymś momencie pytanie, w jaki sposób legalnie funkcjonować może polska firma w Niemczech. Wyróżnić można zatem kilka najważniejszych aspektów.

Rejestracja – absolutne must have!

Po pierwsze: Obowiązek rejestracji. Jest ona wymagana do celów identyfikacji podatkowej – należy dokładnie określić, co firma ma zamiar robić na terenie Niemiec i jakie są jej cele gospodarcze. Informacje te otrzymuje Urząd Skarbowy. Umożliwia to uczynienie pierwszego i najważniejszego kroku – otrzymania niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej (Steuernummer).

Warto w tym momencie wspomnieć, że polskie firmy, prowadzące działalność na terenie Niemiec, zgodnie z tamtejszym prawem, traktowane są na równi z firmami niemieckimi i podlegają całkowitemu opodatkowaniu w Niemczech.

Niemieckie akty prawne zobowiązują przedsiębiorców do prowadzenia księgowości, w postaci ksiąg rachunkowych, zawierających m.in. okresowe i roczne podsumowania działalności. Księgowość musi być prowadzona w sposób rzetelny i przejrzysty.

Bilans roczny – weź koniecznie pod uwagę!

Druga kwestia to Bilans Roczny. Polska firma w Niemczech jest zobowiązana do tzw. zamknięcia roku. Jest to rozliczenie firmy z dochodów, które osiągnęła w Niemczech w danym roku oraz z należnych do zapłacenia podatków (które należy uregulować, jeżeli występują nieprawidłowości). Rozliczenie to (zwane bilansem) wraz z rachunkiem zysków i strat, tworzy Bilans Roczny.

Obowiązkowi zamknięcia roku podlegają nawet 1-osobowe firmy, z tą jednak różnicą, że mniejsze przedsiębiorstwa mogą dokonać Bilansu w ciągu sześciu miesięcy, a średnie i duże – trzech. Ustalony zostaje stan majątku oraz zadłużenie.

Podwójna księgowość – prawdziwe wyzwanie!

Trzecim elementem jest Podwójna księgowość (doppelte Buchhaltung) – oznacza, że każda transakcja handlowa i każde zdarzenie gospodarcze rejestrowane musi być podwójnie. Jest to forma, do której dostosować powinna się każda polska firma w Niemczech.

Księgowanie odbywa się po stronie „Ma” i po stronie „Winien”, sprawiając, że dana czynność jest ujęta podwójnie. Jedna z podstawowych zasad stwierdza, że „Nie ma bilansowania bez przeciwstawiania”. Istnieją dwie księgi: Dziennik (ujęcie chronologiczne) oraz Księga Główna (arkusze bilansowe).

Podwójne księgowanie umożliwia roczne porównanie kapitału oraz rachunek zysków i strat. Księgowość prowadzona musi być w sposób wiarygodny, zrozumiały, uporządkowany oraz wymaga tworzenia dowodów księgowych.

Księgi rachunkowe – jak je prowadzić?

Na koniec warto poruszyć temat Ksiąg rachunkowych. Stale i niezależnie od siebie prowadzone są dwie lub trzy księgi: Dziennik (jest to dziennik prowadzonej rachunkowości, w którym wszystkie zdarzenia gospodarcze są ujęte chronologicznie), Księga Główna (wynik kont z ich systematycznym ujęciem, wypełniana jako druga po Dzienniku i na jego podstawie) oraz Księgi pomocnicze (objaśniają określone konta Księgi Głównej).

U początku swojej działalności każda polska firma w Niemczech napotka wiele nieznanych dotąd przepisów oraz będzie wymagała zaznajomienia się z lokalnym prawem, warto jednak zawczasu zapoznać się z ogólnym pojęciem tego tematu, by jak najlepiej przygotować się do rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here